Waardoor kenmerkt zich de borderline persoonlijkheidsstoornis?

Waardoor kenmerkt zich de borderline persoonlijkheidsstoornis?

De borderline persoonlijkheidsstoornis heeft een grote impact niet alleen op de borderline-patiënten, maar ook op hun familieleden. Daarom is snelle diagnose en het inzetten van de juiste behandeling van uiterst belang.

 WAT IS DE BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORINS?

"Borderline" betekent letterlijk "grens". De term wijst dus op een persoonlijkheid die zich ergens op de grens tussen psychose en neurose bevindt. Het is zeker nog geen psychose maar de stoornis is wel ernstiger dan een gewone neurose.

Mensen met een borderline persoonlijkheid kunnen worden beschouwd als mensen met een "stabiele instabiliteit", omdat ze voortdurend wisselende stemmingen hebben, waarbij deze onstabiele toestand eigenlijk nooit verandert. Hun toestand is dus stabiel in zijn instabiliteit.

WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DE BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS?

Zoals gezegd, hebben de mensen die aan deze stoornis lijden voortdurend aan stemmingsschommelingen, die het moeilijk maken om normaal in de maatschappij te functioneren en gezonde relaties op te bouwen, waarbij de stoornis geen uitwerking op andere domeinen van het leven heeft. Dat is ook de reden, waarom een groot aantal mensen zich helemaal niet bewust is dat zij ziek zijn. Wat voelen deze mensen? Kenmerkend is een chronisch gevoel van leegte en ongeluk, waardoor mensen die met deze personen intens contact hebben heel vaak gefrustreerd raken en vooral heel vaak een gevoel van hopeloosheid krijgen. Zij weten namelijk niet wat de oorzaak van de plotselinge stemmingsveranderingen van hun vriend/vriendin is en zijn ervan overtuigd dat het hun schuld is.

Hoe herken je een borderline persoonlijkheid? Vooral daaraan dat de desbetreffende persoon ernstige problemen met haar zelfbeeld en intermenselijke relaties heeft en niet terecht komt met eigen gevoelens, waardoor ze heel vaak overreageert.

Meestal voldoen deze mensen ook ten minste aan vijf van de volgende criteria:

1. Zij proberen krampachtig te voorkomen dat iemand ze in de steek laat.

2. Zij hebben intense relaties met anderen die tegelijk heel instabiel zijn.

3. Zij hebben een instabiel zelfbeeld en gevoel van zichzelf.

4. Zij vertonen impulsief gedrag.

5. Zij verwonden zichzelf of doen pogingen tot zelfmoord.

6. Zij zijn emotioneel instabiel.

7. Zij hebben een blijvend gevoel van leegte.

8. Zij hebben geen controle over hun eigen woede.

9. Bij sterke stress krijgen ze paranoïde ideeën.

HOE GA JE HET BESTE MET DEZE STOORNIS OM?

Meestal - zoals bij elke psychische stoornis - wordt er tegelijk een farmacologische en een psychologische behandeling toegepast.

Echter is een farmacologische behandeling alleen niet toereikend, omdat de borderline stoornis niet door middel van medicatie alleen genezen worden. Geneesmiddelen kunnen alleen tijdelijk helpen door bijvoorbeeld de stemmingsschommelingen te voorkomen. Deze werking hebben voornamelijk "stemmingsstabilisatoren".

Partners: GGZweb