Being Healthy

Vergoeden stoppen-met-rokenmiddelen is kosteneffectief

Het vergoeden van stoppen-met-rokenmiddelen is op de lange termijn een kosteneffectieve manier om het percentage rokers in Nederland naar beneden te brengen. Een dergelijke vergoeding zal leiden tot minder rokers en zorgen voor meer kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (quality-adjusted life years, QALYs). Dat stelt Pepijn Vemer in zijn proefschrift: ‘Dealing with Differences’. Vemer promoveert vrijdag 3 oktober 2014 bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het principe van evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg (health technology assessment, HTA) is simpel. Twee of meer alternatieve behandelingen, vaak farmaceutische interventies, worden vergeleken in termen van kosten en effecten. Betere gezondheidsuitkomsten gaan meestal gepaard met hogere kosten, vaak door een hogere prijs voor de interventie. HTA maakt deze vergelijking expliciet. Echter, diverse methodologische problemen vragen om steeds complexere analyses. Een goed voorbeeld van zo’n complexe analyse is die van de eerdergenoemde kosteneffectiviteit van het vergoeden van stoppen-met-rokenmiddelen.

Eén van de complexiteiten die in het proefschrift wordt besproken, is de heterogeniteit tussen patiënten. Er zijn diverse manieren om met heterogeniteit om te gaan. De uitkomsten voor de kosteneffectiviteit kunnen anders zijn als een andere methode wordt gekozen. Dat leidt dan tot andere beleidsbeslissingen. Een tweede complexiteit is het verschil tussen databronnen die samengevoegd worden, door middel van meta-analyse. Hiervoor zijn diverse methoden, die Vemer met elkaar heeft vergeleken. Hiervoor zijn diverse methoden, die Vemer met elkaar heeft vergeleken. De laatste complexiteit is het verschil tussen landen. Een grote hoeveelheid factoren moet in acht worden genomen wanneer resultaten uit het ene land worden vertaald naar een ander land. Vemer benadrukt de noodzaak van lokale data, zelfs als het gaat om landen in vergelijkbare regio’s.

http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=6599

Menu